Les clíniques

Les Clíniques del Dr. Barrachina

La clínica situada a la Gran Vía va ser fundada el 1941 pel Dr. Barrachina Pérez, pare i avi dels dentistes actuals. Per la seva banda, la clínica situada a la part alta de la ciutat, al carrer dels Valero, va ser fundada el 1977 pel Dr. Barrachina Sans. Treballem amb els materials més innovadors i les últimes tècniques en ambdues clíniques.

Filosofia de treball

Els nostres tractaments pretenen l’èxit a llarg termini adaptant-se a les necessitats estètiques i funcionals dels pacients.

Tractaments individualitzats

A la primera visita es realitza una història clínica detallada en la qual es valoren aspectes dentals, periodontals, funcionals i estètics.

L’anamnesi ve seguida d’un diagnòstic complet i l’explicació de les diferents opcions de tractament adaptades al temps i a les possibilitats econòmiques del pacient.

Garantia de tractament i servei

Els nostres tractaments es basen en la combinació dels anys d’experiència i la utilització de les tècniques i els materials més avançats.

Conclòs el tractament, els nostres pacients entren en un programa de manteniment que inclou revisions anuals i profilaxi.

Clínica Gran Via