Finançament flexible

La Clínica Dental Barrachina va arribar a un acord amb el BBVA per a poder finançar el seu tractament dental fins a 12 mesos sense interessos.

Requisits

  • Els ingressos mínims fixos han de ser igual o superior a 850€ – 900€/mes.
  • El titular del compte on es domicilien els rebuts ha de ser el mateix que sol·licita el préstec.

¿Quins documents necessita?

  • d’identificació personal: DNI, passaport o NIE
  • Nº de compte bancari (Còpia de rebut bancari on aparegui)
  • Rebut de l’IBI (obligatori en cas de tenir una hipoteca)

Documentació addicional:

Si sou treballador per compte d’altri:

Última nòmina

 

Si és vostè autònom sense nòmina:

IVA darrer trimestre o darrer pagament fraccionat de l’IRPF o cupó d’autònoms
Darrer IRPF

 

Si sou autònom amb nòmina:

Última nòmina
Darrer IRPF

 

Si sou pensionista:

Document anual informatiu de la pensió a percebre.