Implants amb cirurgia guiada

implantes

IMPLANTS AMB CIRURGIA GUIADA

Què és

Un implant dental és un cargol de titani que reemplaça l’arrel d’una dent absent o que s’ha d’extreure. Els implants són biocompatibles i s’integren en el cos mitjançant un procés conegut com osseointegració. Els implants suporten corones, ponts o pròtesis per restaurar la funció masticatòria, fonètica i estètica.

Diagnòstic

A la clínica dental Barrachina, el tractament amb implants s’inicia amb la realització d’un CBCT (radiografia en 3D). Les imatges del CBCT s’obren llavors en un software dental de planificació, on es mesura la quantitat exacta d’os disponible del pacient i es planifica l’implant virtualment. Aquesta informació es transfereix via internet a un centre de fresat que fabricarà una guia quirúrgica, la qual permetrà col·locar l’implant el dia de la intervenció en la posició exacta que s’havia planificat.

Cirurgia i col·locació de la pròtesi

La cirurgia guiada permet augmentar l’exactitud en la posició tridimensional dels implants i minimitza el temps de cirurgia, de manera que millora el postoperatori dels pacients.

El temps d’espera entre la col·locació de l’implant i la col·locació de la pròtesi varia segons el cas. Algunes vegades es pot col·locar una pròtesi de forma immediata després de la col·locació de l’implant. Altres vegades, s’haurà d’esperar fins a 6 mesos en casos de regeneració òssia o elevació de si.

A la clínica dental Barrachina es col·loquen exclusivament implants d’alta gamma, ja que són els únics que tenen referències bibliogràfiques d’èxit a més de 10 anys.

IMPLANTS AMB CIRURGIA GUIADA

implantes

Què és

Un implant dental és un cargol de titani que reemplaça l’arrel d’una dent absent o que s’ha d’extreure. Els implants són biocompatibles i s’integren en el cos mitjançant un procés conegut com oseointegració. Els implants suporten corones, ponts o pròtesis per restaurar la funció masticatòria, fonètica i estètica.

Diagnòstic

A la clínica dental Barrachina, el tractament amb implants s’inicia amb la realització d’un CBCT (radiografia en 3D). Les imatges del CBCT s’obren llavors en un programari dental de planificació, on es mesura la quantitat exacta d’os disponible del pacient i es planifica l’implant virtualment. Aquesta informació es transfereix via internet a un centre de fresat que fabricarà una guia quirúrgica, la qual permetrà col·locar l’implant el dia de la intervenció en la posició exacta que s’havia planificat.

Cirurgia i col·locació de la pròtesi

La cirurgia guiada permet augmentar l’exactitud en la posició tridimensional dels implants i minimitza el temps de cirurgia, de manera que millora el postoperatori dels pacients.

El temps d’espera entre la col·locació de l’implant i la col·locació de la pròtesi varia segons el cas. Algunes vegades es pot col·locar una pròtesi de forma immediata després de la col·locació de l’implant. Altres vegades, s’haurà d’esperar fins a 6 mesos en casos de regeneració òssia o elevació de si.

A la clínica dental Barrachina es col·loquen exclusivament implants d’alta gamma, ja que són els únics que tenen referències bibliogràfiques d’èxit a més de 10 anys.