Carilles dentals per a un somriure perfecte

Quin és el secret de les celebrities per lluir aquests somriures tan blancs i perfectes? Si s’ha plantejat aquesta pregunta alguna vegada, la resposta està en l’ús, en la majoria dels casos, de les carilles dentals.

Les carilles dentals són unes fines làmines de ceràmica o composite que s’adhereixen sobre la superfície frontal de la dent. Permeten canviar el color, la forma i la posició de les dents. “És el tipus de restauració dental menys invasiva perquè es talla molt poca dent, a diferència d’una corona o un pont, que requereix rebaixar més esmalt dental”, afirma el doctor José María Barrachina Díez, de la Clínica Dental Barrachina.

Aquesta solució d’estètica dental, mínimament invasiva, en la majoria de casos indolora i ràpida, és una excel·lent opció per a aquells pacients que volen millorar l’aspecte de la seva boca i el seu somriure.

Hi ha dos tipus de carilles dentals, en funció del material en què estan construïdes:

  • Carilles dentals de composite: s’elaboren amb una resina sintètica anomenada composite i són més econòmiques que les de ceràmica. Per contra, la seva qualitat és una mica inferior. “El composite és un material més porós que la ceràmica, això fa que amb el temps es pugui esgrogueir, absorbir tincions i perdre brillantor”, explica el doctor Barrachina.
  • Carilles dentals de porcellana: es realitzen amb ceràmica feldspàtica o de disilicat de liti. “Mitjançant aquest tipus de ceràmiques es recupera la naturalitat de la dent i el seu aspecte es manté intacte amb el pas el temps. Les carilles ceràmiques són molt més resistents, duradores i estètiques que les facetes de composite”, remarca el doctor José María Barrachina Díez.
Foto abans i després d'un tractament mínimament invasiu amb una carilla dental a les peces centrals.
Foto abans i després d’un tractament mínimament invasiu amb una carilla dental a les peces centrals.

Com es col·loquen les carilles dentals

El procés de col·locació de les facetes el realitzem en tres visites a la Clínica Dental Barrachina:

  • A la primera visita, es prenen tots els registres necessaris per a realitzar un disseny de somriure i planificar el cas en base a les expectatives del pacient. Es prenen impressions per a models d’estudi, fotografies intraorals i extraorals i registres d’oclusió.

Detall de l'encerat diagnòstic.Detall de l’encerat diagnòstic.

  • En la segona visita, sense haver tallat encara la peça o peces afectades, el pacient visualitzarà a la boca la forma final de la seva carilla o de les seves carilles. Això es fa traslladant la feina feta sobre els models del pacient amb una clau de silicona que s’adapta perfectament a la boca del pacient. Si li agrada el resultat, es procedeix a tallar la dent. Si no, es retira la pasta col·locada i es pot repetir la prova amb les característiques desitjades. La tècnica del “tallat a través del mock-up” permet que el tallat sigui el més conservador possible, ja que es rebaixa únicament el gruix necessari per al resultat final. Un cop, tallada la dent, es prenen impressions definitives per fabricar models de treball, sobre els quals es realitzaran les carilles al laboratori dental. També es prenen fotografies amb llum polaritzada per definir les característiques úniques de brillantor i color. La segona cita conclou amb la confecció d’unes carilles provisionals de resina que portarà el pacient fins que les definitives estiguin acabades, que sol ser passats entre 7 i 10 dies. D’aquesta manera, el pacient portarà la nova forma de les seves dents des de la segona visita.
  • La tercera i darrera cita és la del cimentat de les carilles. El doctor Barrachina adherirà sobre la part frontal de les dents les carilles realitzades pel tècnic ceramista.

Un cop col·locades les carilles dentals “el pacient pot fer vida absolutament normal”, indica el doctor José María Barrachina Díez. Haurà de seguir les mateixes pautes correctes d’higiene bucal que amb les seves dents i fer la visita de manteniment periodontal una o dues vegades l’any.

Té algun dubte? Estem a la seva disposició al +34 93 200 69 77 o a través del correu valero@drbarrachina.com